Gyors és egyszerű cégalapítás BT, KFT, ZRT formában professzionális ügyvédi segítséggel. Lépjen velünk vállalkozás-álmai útjára!

Cégalapítás: az első lépések és fontos tudnivalók

A cégalapítás számos vállalkozó számára jelent kihívást és lehetőséget egyaránt. A megfelelő cégforma megválasztásától a jogi követelmények teljesítéséig, minden lépés jelentős hatással van a vállalkozás jövőbeli sikerére. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a cégalapítás menetét és a legfontosabb szempontokat.

A cégalapítás típusai

A jogi szabályozás szerint többféle vállalkozási formát választhatunk. A leggyakoribb cégformák közé tartozik a betéti társaság (Bt.), a korlátolt felelősségű társaság (Kft.), a közkereseti társaság (Kkt.), a zártkörűen működő részvénytársaság (Zrt.), valamint a nyilvánosan működő részvénytársaság (Nyrt.). Az egyéni cég esetében külön szabályozás érvényesül. A választott cégformától függően eltérőek lehetnek a felelősségi szabályok, amelyeket érdemes alaposan átgondolni a döntés előtt.

A cégalapítás lépései

A cégalapítás első lépéseként fontos meghatározni, hogy milyen tevékenységet kívánunk végezni, mennyi kezdőtőkét szánunk a vállalkozásra, illetve egyedül vagy másokkal együtt szeretnénk-e vállalkozni. Ezekre a kérdésekre adott válaszok alapvetően befolyásolják a cégalapítás menetét és költségeit.

  1. Tevékenység meghatározása: Gondoljuk át, milyen üzleti tevékenységet szeretnénk végezni, és ehhez milyen cégforma a legmegfelelőbb.
  2. Székhely kiválasztása: A cég székhelyének kiválasztása egy fontos jogi lépés, hiszen itt történik meg a központi ügyintézés, ide érkeznek a hivatalos levelek.
  3. Alapító okirat készítése és ügyvédi ellenjegyzés: Az alapító okirat tartalmazza a társaság nevét, székhelyét, tevékenységét, tagjainak adatait, valamint a társaság tőkéjét és az egyes tagok vagyoni hozzájárulását. Az okiratot ügyvéd készíti el és ellenjegyzi.
  4. Cégbejegyzés: Az elkészült alapító okiratot az ügyvéd benyújtja a cégbíróságra, amely formai szempontok alapján megvizsgálja és végül bejegyzi a céget.

Cégalapítás költségei

A cégalapítás költségei cégformától függően változnak. Például a Kft. alapításához szükséges tőke minimum 3 millió forint, míg a Bt. esetében nincs kötelező tőke minimum. Az alapításhoz kapcsolódóan különböző illetékeket és költségtérítéseket kell megfizetni, amelyek a cégformától függően szintén eltérőek lehetnek. Jó hír azonban, hogy 2017 óta a Kft. és Bt. alapítása illetékmentes.

Ügyvédi szerep és jelentősége

A cégalapítás során az ügyvédek szakértelme elengedhetetlen, hiszen ők készítik el és ellenjegyzik az alapító okiratot, valamint benyújtják a bejegyzési kérelmet a cégbíróságra. Egy hozzáértő ügyvéd segítsége abban is megnyilvánul, hogy megfelelő tanácsokat ad a cégforma és tevékenységi kör megválasztásában, és ismeri a cégbíróságok gyakorlatát, így a cégalapítás folyamata gyorsabbá és gördülékenyebbé válik.

Székhelyszolgáltatás

A cég működéséhez elengedhetetlenül szükséges egy hivatalos székhely, ahol a központi ügyintézés folyik. A székhelyszolgáltatás egy olyan lehetőség, amely megkönnyíti az adminisztratív feladatokat, hiszen a szolgáltató cég vállalja a jogszabályokban rögzített kötelezettségek teljesítését.

Az átlagos ügyvédi óradíj

Az ügyvédi szolgáltatások árazása számos tényezőtől függhet, többek között az ügy típusától, bonyolultságától és az ügyvéd tapasztalatától. Az átlagos ügyvédi óradíj információi segíthetnek az ügyfeleknek felkészülni a várható költségekre, és megalapozott döntéseket hozni a jogi képviselet kiválasztásakor.

Mi befolyásolja az átlagos ügyvédi óradíjat?

Az ügyvédi óradíjak számos tényezőtől függenek. Az ügyvédi díjak meghatározásánál figyelembe kell venni az ügyvéd tapasztalatát, szakterületét és az adott ügy bonyolultságát. További befolyásoló tényezők lehetnek az ügy földrajzi helyzete és az ügyfél típusa is. Például egy nagyvárosi ügyvéd magasabb óradíjat kérhet, mint egy kisebb városban dolgozó kollégája.

Az általános ügyvédi óradíjakról elmondható, hogy gyakran negyedórás elszámolási egységekben számláznak, és az elszámolás általában a következő hónapban történik. Ez a fajta elszámolási rendszer biztosítja, hogy az ügyfelek pontosan azon idő után fizetnek, amelyet az ügyvéd az ügyükre fordított.

Az átlagos ügyvédi óradíj Magyarországon

Magyarországon az ügyvédi óradíjak széles skálán mozoghatnak, de az átlagos ügyvédi óradíj általában 22.000-30.000 Ft között van. Ezt az árat számos jogi feladat elvégzésekor alkalmazzák, például jogi tanácsadás során vagy különböző dokumentumok elkészítésekor.

Az Újváry Zsolt Ügyvédi Iroda ügyvédi díjtáblázata alapján kicsit pontosabb képet kaphatunk a konkrét összegsávokról és az egyes jogi szolgáltatások díjazásáról. Például az általános jogi tanácsadás díja 27.000-35.000 Ft között mozog, míg a felszólító levél küldése 22.000-30.000 Ft közötti költséggel járhat.

Különböző jogi szolgáltatások díjai

Amellett, hogy az átlagos ügyvédi óradíj fontos információt jelent, érdemes tisztában lenni az egyéb díjazási módszerekkel is. Az ügyvédi díjak gyakran azon munkaórák számától függenek, amelyeket az ügyvéd az adott ügyre fordít. Például egy válóperes kereset megírása 5-10 munkaórát vehet igénybe, míg egy ingatlankiürítés peres eljárással 4-6 munkaórát jelenthet.

A sikerdíj egy másik elterjedt árazási struktúra, ahol az ügyvéd a sikeres ügyintézés után meghatározott százalékban részesül a nyert összegből. Ez általában 5-15% közötti arányban mozog.

Ingatlanjogi szolgáltatások díjai

Az ingatlanjog specifikus területén is jelentős különbségek lehetnek az árakban. Egy adásvételi szerződés hitel nélkül 0,4-0,6% forgalmi értéktől függően, de legalább 130.000 Ft-ba kerülhet. Ha viszont hitellel együtt történik az adásvétel, akkor ez az összeg 0,5-0,7%-ra növekedhet, legalább 150.000 Ft-os minimum költséggel.

Családügyi és öröklési ügyek díjai

Családügyi és öröklési jogi ügyeknél is hasonló árazási struktúrák figyelhetők meg. Például egy végrendelet elkészítése 0,4-0,6% forgalmi értéktől függően, de legalább 130.000 Ft-ba kerülhet. Hasonló díjazás vonatkozik a haszonélvezeti jog alapítására is, mely szintén minimum 80.000 Ft.